Universiteit Leiden

nl en

Studentenstatuut

Doelgroep
Studenten
Categorie
Onderwijs
Type
Regeling
Organisatie
Faculteiten | Universiteit Leiden

Het studentenstatuut stelt Leidse studenten op de hoogte van wat zij van de universiteit mogen verwachten en wat de universiteit van hen verwacht. Dit statuut is vooral een verzameling van alle rechten en plichten van studenten maar geeft daarnaast ook aan welke universitaire voorzieningen er voor studenten zijn. Bovendien bevat het een overzicht van de rechtsbescherming van studenten.

Opzet van het statuut

Het statuut bestaat uit twee delen. Het instellingsdeel, dat voor iedere student gelijk is, is op deze pagina's te lezen. Het opleidingsdeel, dat is bedoeld voor studenten van een bepaalde opleiding (studie), is te vinden in de Studiegids.

Reikwijdte

Het studentenstatuut heeft uitsluitend betrekking op studenten van de Universiteit Leiden, ingeschreven voor een initiële opleiding. Een aantal onderwerpen is echter ook van toepassing op extraneï.

Relatie met de WHW en universitaire regelingen

Dit statuut is het studentenstatuut als bedoeld in art. 7.59 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het studentenstatuut is ook voor de universiteit niet vrijblijvend. Voor een deel zijn rechten en plichten beschreven die zijn vastgelegd in wettelijke bepalingen. Een overzicht van de relevante wettelijke en universitaire regelingen is te vinden in het eerste hoofdstuk. De Universitaire regelingen liggen tevens ter inzage bij Student Support Services in Plexus. Naleving van de regelingen kan zonodig worden afgedwongen via beroep- en bezwaarprocedures.

Vaststelling en openbaarmaking van het statuut

Het studentenstatuut wordt met instemming van de Universiteitsraad vastgesteld, en openbaar gemaakt door het College van Bestuur, dat bovendien zorg draagt voor bekendmaking van wijzigingen van het statuut. Van studenten wordt verwacht dat zij de informatievoorziening via het universitaire weekblad Mare en via umail nauwlettend volgen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.