Universiteit Leiden

nl en

Gedragscode voor studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen

Doelgroep
Studenten
Categorie
Onderwijs
Type
Gedragscode
Organisatie
Geesteswetenschappen

Het devies van de Universiteit Leiden Praesidium Libertatis (“Bolwerk van de vrijheid”) betekent dat we ons inspannen om te werken aan een veilige en inclusieve leer- en werkomgeving, die uitnodigt tot academisch onderzoek en de vrije uitwisseling van ideeën. Om zo'n omgeving te creëren verwacht de Faculteit Geesteswetenschappen van haar studenten dat zij verantwoordelijkheid nemen voor iedere vorm van gedrag die verband houdt met hun studie, zowel op de campus als online.

Deze Gedragscode beschrijft een minimumnorm ten aanzien van het te verwachten gedrag tijdens onderwijsactiviteiten. Onderwijsprogramma's kunnen additionele verwachtingen hebben aangaande het gedrag van studenten tijdens onderwijsactiviteiten, en consequenties wanneer hier niet aan voldaan wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de docent om de studenten aan het begin van het semester te informeren over deze verwachtingen, en het is de verantwoordelijkheid van studenten om hun gedrag aan deze verwachtingen aan te passen. De omgangsvormen die worden beschreven in dit document zijn vergelijkbaar met de omgangsvormen die gelden voor stafleden in hun interactie met studenten.

Van alle studenten en stafleden van de Faculteit Geesteswetenschappen wordt verwacht dat ze bekend zijn met deze gedragscode, dat ze deze begrijpen, de kernwaarden waarop deze gebaseerd is naleven, en, indien nodig, anderen aansporen hetzelfde te doen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.