Universiteit Leiden

nl en

Bestuursreglement van het Interfacultair Instituut Afrika-Studiecentrum Leiden

Organisatie
Afrika-Studiecentrum Leiden

Inhoud van het reglement:

Hoofdstuk 1: Algemeen

Hoofdstuk 2: Bestuur en Organisatie

Hoofdstuk 3: Planning en Control

Hoofdstuk 4: Medezeggenschap

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.