Universiteit Leiden

nl en

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

De vertrouwenspersoon is uw eerste aanspreekpunt als u een vermoeden heeft dat de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening wordt geschonden. U kunt daarbij onder andere denken aan het:

  • Fingeren, falsificeren en bewust verkeerd interpreteren van onderzoeksresultaten,
  • Bewust verkeerd gebruiken van (statistische) methoden,
  • Plagiëren van publicaties,
  • Negeren of niet erkennen van mede-auteurs of het zich onterecht voordoen als (mede) auteur,
  • Niet herstellen van fouten na gefundeerde kritiek en het verheimelijken van wangedrag van collega’s.

Wat doet de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit?

  • Bespreken van vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit.
  • Assisteren bij pogingen om te bemiddelen of de zaak op een andere manier in der minne op te lossen.
  • Adviseren en wegwijs maken bij het indienen van een klacht bij de commissie.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en maakt geen deel uit van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. U heeft daarnaast altijd de mogelijkheid om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.