Universiteit Leiden

nl en

Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation (IAAF)

Ailion Foundation

De Ailion Foundation opgericht door de Universiteit Leiden. In 1983 schonk mevrouw Mabel Ailion haar nalatenschap aan de universiteit met als voorwaarde dat er een stichting zou worden opgericht ter nagedachtenis aan haar vader Isaac Alfred Ailion.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het handhaven en bevorderen van de culturele betrekkingen tussen Nederland en Japan en het bevorderen van de Japanstudies aan de Universiteit Leiden. De stichting houdt hierbij rekening met de belangen van het onderwijs en onderzoek op het gebied van de Japanstudies aan de Universiteit Leiden.

Beleid

Het bestuur verstrekt subsidies aan projecten en activiteiten die passen binnen de doelstelling van de stichting. Omdat de stichting een bijzondere band heeft met de Japanstudies aan de universiteit wordt er soms ook aan specifieke projecten van deze opleiding bijgedragen. Zoals een jaarlijkse bijdrage aan de collectievorming ten behoeve van de Japanstudies in de Universiteitsbibliotheek Leiden en een jaarlijks subsidie aan de opleiding Japans als bijdrage in de kosten van het organiseren van conferenties en symposia.

Subsidieaanvragen

Aanvragen worden niet in behandeling genomen als deze activiteiten/kosten betreffen die al zijn gemaakt voordat er besluitvorming over de aanvragen heeft kunnen plaatsvinden.

Aanvraagformulier

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor de volgende projecten en activiteiten:

Promotieonderzoek 

Voor aanvragen voor promotieonderzoek wordt een aparte call uitgeschreven en via de website bekend gemaakt. Uitsluitend kandidaatpromovendi die hun bachlor- en/of masterdiploma aan de Universiteit Leiden hebben behaald, kunnen hiervoor in aanmerking komen. 

Onderzoeksprojecten 

Overige onderzoeksprojecten komen in aanmerking voor subsidie, als ze passen binnen de doelstelling van de stichting.

Congressen, symposia en culturele evenementen

Aanvragen in deze categorie komen in aanmerking voor subsidie, als ze passen binnen de doelstelling van de stichting. Aanvragen die vooral betrekking hebben op de catering en/of zaalhuur komen niet in aanmerking voor subsidie.

Publicaties 

Bijdragen in de kosten van publicaties, waaronder vertaalkosten, komen in aanmerking voor subsidie, als ze passen binnen de doelstelling van de stichting.

Prijzen 

Eenmaal per 2 jaar wordt een prijs uitgereikt voor het beste boek dat past binnen de doelstelling van de stichting. De prijs bedraagt € 10.000. Over de procedure voor nominaties volgt een afzonderlijk bericht op de website.

Beoordeling van aanvragen

Bij de beoordeling van aanvragen zijn enkele criteria van toepassing:

  • Matching van een deel van de kosten is geen generiek vereiste, maar kan wel worden meegewogen in de besluitvorming.
  • Het aantal aanvragen dat door een en dezelfde aanvrager kan worden ingediend is niet gelimiteerd. Het kan wel betrokken worden bij het prioriteren van en besluiten over aanvragen door het bestuur.
  • Er wordt geen minimumbedrag als regel gesteld.
  • U kunt geen subsidie aanvragen voor:

    • beurzen voor studenten
    • wisselleerstoelen/gasthoogleraren

Indieningstermijnen voor aanvragen

Er zijn jaarlijks 2 indieningsdata voor aanvragen, te weten voor 1 juni of voor 1 december. Het bestuur neemt vervolgens in juni dan wel december een besluit over de ontvangen aanvragen. In de tussentijd vindt er geen besluitvorming plaats.

Bezoek aan het Ailion-familegraf in Kobe

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie