Universiteit Leiden

nl en

Gehonoreerde aanvragen

Op deze pagina vindt u samenvattingen van projecten en activiteiten die voorheen zijn goedgekeurd door het IAAF, om u zo een beeld te geven waaraan het IAAF in recente jaren heeft bijgedragen.

In de Japan-zaal van het Museum Volkenkunde is sinds het najaar van 2021 een kamerscherm van de Japanse kunstenaar Kawahara Keiga te bewonderen. Het kamerscherm brengt het eiland Deshima in de baai van Nagasaki duidelijk in beeld en verbindt de objecten van de Japancollectie met elkaar. Om het kamerscherm en de bijzondere collectie toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek heeft het museum met steun van IAAF een applicatie ontwikkeld. Deze app maakt gebruik van augmented reality waardoor bezoekers zowel in het museum als vanuit huis extra dichtbij het kamerscherm kunnen komen. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van tekst, gesproken woord, videomateriaal, foto’s van gerelateerde objecten en 3D scans, die de gebruiker zelf kan ronddraaien, om zo een volledige ervaring op afstand te creëren. Meer informatie over de Deshima Experience is hier te vinden.

Yokoo’s Wereld is een nog te verschijnen documentaire over de Japanse kunstenaar Tadanori Yokoo van filmmaker Koert Davidse. Hierin wordt onderzocht of er een verband is tussen de poster die de Japanse kunstenaar op 29-jarige leeftijd ontwierp (en hem wereldberoemd maakte) en het meest recente schilderij dat hij onlangs maakte op 84-jarige leeftijd. Het is minder bekend in het Westen dat de kunstenaar vanaf de jaren tachtig is gaan schilderen. Deze documentaire tracht deze hiaat in de kennis over deze Japanse kunstenaar te ondervangen. De opnames voor de documentaire staan gepland voor begin 2022. Meer informatie over Koert Davidse en de documentaire is hier te vinden.

CAMERA JAPAN is een jaarlijks multidisciplinair cultureel festival dat geheel in het teken staat van Japan. De nadruk ligt op film, maar er worden ook aanvullende activiteiten georganiseerd zoals lezingen, workshops, muziek en dans. Het festival dat sinds 2006 bestaat heeft als doelstelling het toegankelijk maken van de hedendaagse Japanse cultuur voor een breed publiek. IAAF heeft middels een meerjarige subsidie een bijdrage geleverd aan verscheidene edities van het CAMERA JAPAN Festival. Voor meer informatie zie de website van CAMERA JAPAN.

Yoyogi Park, een onafhankelijk Nederlands platform met als doel het delen van kennis over Japanse kunst en cultuur in het Nederlands, heeft het oorspronkelijk Duitstalige Die wichtigsten Fragen: Japan vertaald. Het boek bestaat uit 101 beknopte en toegankelijk geschreven teksten waarin de auteurs vele thema’s zoals Japanse geschiedenis, geografie, milieu en energie, religie, taal, politiek economie, techniek, maatschappij en cultuur behandelen. Voor meer informatie zie de website van Yoyogi Park.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.