Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs- en Examenregeling 2020-2021

Doelgroep
Studenten
Categorie
Onderwijs
Type
Regeling
Organisatie
Psychologie

Het faculteitsbestuur stelt ieder jaar de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vast. Daarin is de omvang en inrichting van het onderwijs vastgelegd.

De Onderwijs en Examenregeling (OER) bevat informatie voor de bacheloropleiding en de masterprogramma's Psychologie over:

  • Toelatingseisen
  • Tentamens en examens
  • Onderwijsprogramma's
  • Diplomering 

De bepalingen van de examencommissie ten aanzien van het afronden van cursussen en het afnemen van tentamens staan in de Nadere Regels en Richtlijnen (NRR).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.