Universiteit Leiden

nl en

Rouwprotocol

Doelgroep
Medewerkers
Categorie
P&O
Type
Gedragscode
Organisatie
Human Resource Management

Soms overlijdt een medewerker. Of verliest een medewerker een dierbare, zoals een kind, een ouder of een partner. In het rouwprotocol staat wat leidinggevenden en collega’s in zo’n geval kunnen doen. Dit protocol kan ook op onderdelen aan de orde zijn wanneer een medewerker te maken krijgt met een traumatische gebeurtenis, zoals echtscheiding of ernstige geweldpleging. Een heldere handreiking hoe te handelen in geval van rouw, verdriet en verlies.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.