Universiteit Leiden

nl en

Regeling toelating masteropleidingen Universiteit Leiden

Doelgroep
Studenten
Categorie
Onderwijs
Type
Regeling
Organisatie
Faculteiten

In de Regeling Toelating Masteropleidingen vindt u de procedurele vereisten voor de toelating tot een masteropleiding, waaronder de procedure bij de toelating in geval het vastgestelde maximum aantal studenten is overschreden (master met capaciteitsbeperking)Ook vindt u de verschillende deadlines die gelden voor de aanmelding voor een masteropleiding. Voor de specifieke toelatingseisen per opleiding dient u de onderwijs- en examenregeling van de opleiding te raadplegen. Tevens vindt u een ‘vangnetbepaling’ die waarborgt dat afgestudeerde Leidse bachelorstudenten minimaal toegang hebben tot één masteropleiding binnen hun discipline in Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.