Universiteit Leiden

nl en

Regeling studeren in het buitenland

Doelgroep
Studenten
Categorie
Onderwijs
Type
Regeling
Organisatie
Faculteiten | Universiteit Leiden

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden is zich ervan bewust dat zij een zorgplicht kan hebben jegens haar studenten die zich in het kader van hun opleiding in buitenland bevinden. Een belangrijke toepassing van deze zorgplicht betreft situaties van (dreigende) calamiteiten in het land waar deze studenten zich bevinden. Om aan deze zorgplicht te kunnen voldoen is een student, die in het kader van zijn opleiding naar het buitenland gaat of daar reeds verblijft, gehouden alle instructies van de Universiteit Leiden op te volgen en deze regeling strikt na te leven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.