Universiteit Leiden

nl en

Regeling ombudsfunctionaris

Doelgroep
Studenten
Categorie
Klachten, bezwaar en beroep
Type
Regeling
Organisatie
Faculteiten | Universiteit Leiden

Artikel 1: Begripsbepaling
Artikel 2: De ombudsfunctionaris
Artikel 3: Het klachtrecht
Artikel 4: Het verzoekschrift
Artikel 5: Het achterwege blijven van het onderzoek
Artikel 6: Het onderzoek
Artikel 7: De bevindingen
Artikel 8: Het jaarverslag
Artikel 9: Aanvullende bepalingen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.