Universiteit Leiden

nl en

Regeling Gratificatie Dienstjubileum Universiteit Leiden

Doelgroep
Medewerkers
Categorie
Financiën en inkoop | P&O
Type
Regeling
Organisatie
Faculteiten | Universiteit Leiden

Bij het bereiken van een diensttijd van 12½, 25, 40 of 50 jaar ontvangt u een dienstjubileumgratificatie. De details vindt u in deze regeling. Kort samengevat komt het hier op neer:

  • 25% van uw maandelijkse bezoldiging bij een 12½-jarig dienstjubileum
  • 70% van uw maandelijkse bezoldiging bij een 25-jarig dienstjubileum
  • 100% van uw maandelijkse bezoldiging bij een 40- of 50-jarig dienstjubileum

De gratificatie is belastingvrij bij een 25- of 40-jarig jubileum. Bedraagt de gratificatie meer dan het maandsalaris, bijvoorbeeld als gevolg van een werktijdvermindering kort voor het dienstjubileum? Dan wordt het deel van de gratificatie dat boven het maandsalaris uitkomt wel belast. Uw maandelijks bezoldiging bestaat uit uw maandsalaris plus bepaalde toelagen. Bekijk de definities van salaris en bezoldiging in de cao Nederlandse Universiteiten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.