Universiteit Leiden

nl en

Stel u kandidaat

Zowel medewerkers als studenten kunnen van 8 tot en met 11 april weer stemmen tijdens de universitaire verkiezingen. Wilt u bijdragen aan en meebeslissen over de toekomst van Universiteit Leiden? Stel u dan op 5 en 6 maart kandidaat!

Kandideren lijstenstelsel

U kunt zich op twee manieren kandidaat stellen voor de Universiteitsraad en de faculteitsraden Geesteswetenschappen (studentengeleding), Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, en Wiskunde en Natuurwetenschappen:

  1. Via een bestaande lijst of partij. Neem hiervoor contact op met een partij. Partijen vullen een kandidaatstelling in en verzamelen tenminste vijf handtekeningen van kiezers die de partij steunen. Kandidaten tekenen een bijhorende verklaring. Dit alles wordt ingediend bij het betreffende Stembureau.
  2. Door een eigen partij op te richten. Stel daarvoor een lijst op via het formulier kandidaatstelling en neem tenminste vijf handtekeningen op van kiezers die de lijst willen ondersteunen. Samen met de bijhorende verklaringen van alle kandidaten levert u dit aan bij het betreffende Stembureau.

Kandideren personenstelsel

De faculteitsraden van Archeologie, Governance and Global Affairs, Geesteswetenschappen (personeelsgeleding), de Studentenraad LUMC en alle Dienstraden hanteren het personenstelsel.

U kunt zich kandidaat stellen door het formulier kandidaatstelling in te vullen en een bijhorende verklaring te ondertekenen. Onderdeel van de kandidaatstelling is de steun van tenminste vijf kiesgerechtigden. Beide ingevulde formulieren dient u tegelijkertijd bij het betreffende Stembureau

Besluit stembureaus

Enkele dagen na de kandidaatstellingen maken de stembureaus hun beslissingen ten aanzien van de ingediende kandidaatstellingen bekend. Mochten er problemen zijn geconstateerd die kunnen worden hersteld - zoals het ontbreken van voldoende handtekeningen van kiesgerechtigden die de kandidaatstelling ondersteunen - dan is daartoe volgens het tijdschema gelegenheid.

Beroep aantekenen

Bent u het niet eens met een beslissing van een stembureau met betrekking tot de kandidaatstelling of de verbetering van het kiezersregister? Dan kunt u daartegen beroep aantekenen volgens het tijdschema bij de kamer voor de verkiezingen van de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften (Rapenburg 70 te Leiden). 

Ook tegen beslissingen met betrekking tot het herstel van verzuimen in de kandidaatstelling kan volgens de planning bij de kamer voor de verkiezingen beroep worden aangetekend.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie