Universiteit Leiden

nl en

eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie

eLaw@Leiden onderzoekt de rol van het recht in de informatiemaatschappij: hoe kan het recht bijdragen aan een goede werking van informatie- en communicatietechnologie, en het gebruik ervan door burgers, bedrijven en overheden? eLaw@Leiden wil een bijdrage leveren aan een wereldwijde duurzame informatiemaatschappij door nieuwe modellen en instrumenten voor regulering te ontwikkelen en de kennis daarover aan anderen over te dragen.

Missie

Op internet is het recht slechts één van de regulerende krachten. Ook economie, de inrichting van systemen en netwerken, organisaties en gebruikers bepalen hoe het internet eruitziet en hoe het werkt. Daarom is het van belang na te denken over de rol van het recht, en hoe die rol opnieuw kan worden ‘uitgevonden’ in het licht van moderne technologieën en de praktische toepassingen daarvan.

Kerntaken

De kerntaken van eLaw@Leiden zijn onderwijs en onderzoek op de raakvlakken van recht en ICT. Voorbeelden van deze raakvlakken zijn e-commerce, privacy, intellectuele eigendom en grondrechten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.