Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsbeleid

De afdeling Onderwijsbeleid heeft tot taak het Faculteitsbestuur, het Onderwijsbestuur en het Cleveringa Instituut te ondersteunen bij het voorbereiden en vaststellen van beleid op onderwijsgebied. 

  • Vaststellen onderwijsprogramma
  • Kwaliteitszorgsysteem van het onderwijs
  • Bewaken wettelijke kaders voor besluitvorming
  • Secretariaat Onderwijs Bestuur en Opleidingscommissies
  • Klachtencoördinatie
  • Voorstellen doen ter doorvoering van nieuwe regelgeving (universitair of landelijk)
  • Inhoudelijke ondersteuning roostercoördinator bij roostertechnische aangelegenheden
  • Het verzorgen van de link tussen onderwijsbeleid en beleid op het terrein van internationalisering
  • Verwerken en organiseren van de onderwijsevaluaties
  • Voorbereiden visitatie en accreditatie 
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.