Universiteit Leiden

nl en

Raad van Advies Honour College Law

De Raad van Advies Honour College Law heeft een adviserende en monitorende functie en fungeert als klankbord. Tevens zijn ook via de Raad van Advies Honour College Law de instituten van de faculteit betrokken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.