Universiteit Leiden

nl en

Agenda vergadering Faculteitsraad

Datum

Maandag 28 september 2020 van 10.00 - ca. 12.00 uur. 

Locatie

Via MS TEAMS FACULTEITSRAAD

Agenda

De agenda voor de overlegvergadering ziet er als volgt uit:

 

 Onderwerp

 Doel

 Bijlage(n)

 Gast

Openbare vergadering

 

 

 

1.

 Opening en vaststelling agenda

 Consultatie

Mondeling

 

         

2.

 Vaststelling verslagen van de vorige vergaderingen d.d. 6 (openbaar en vertrouwelijk) en 13 juli jl. (vertrouwelijk)

Consultatie

2a - c

 

         

3.

 Aanmelding punten voor de rondvraag

 Informatie

Mondeling

 

         

4.

 Organisatie

 

 

 

 

Organisatie    

 

a.

Stand van zaken in het kader van het Corona virus - start collegejaar 2020-2021

Consultatie 4a1 - 3

 

b. Rapport Versterking Medezeggenschap Consultatie 4b1 - 2  
c. Module Onboarding medewerkers Informatie 4c1 - 7  
         

5.

Onderwijs

 

 

 

a. Presentatie module Onboarding studenten Informatie Mondeling  
b. Reglement selectie en plaatsing Criminologie Consultatie 5b1 - 2  
c. Regeling herkansing voldoendes Informatie Mondeling  
         
6. Onderzoek      
         

7.

Mededelingen / Rondvraag

 

 

 

a. Van de faculteitsraad: voorzitterschap en vice-voorzitterschap faculteitsraad 2020-2021 Informatie Mondeling  
b. Opleidingsdirecteur a.i. advanced master ICCL Informatie Mondeling  
         

8.

 Sluiting

     

Vergaderstukken

De (openbare) vergaderstukken en verslagen van de faculteitsraad zijn voor medewerkers te vinden op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsraad (FR)\Faculteitsraad.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.