Universiteit Leiden

nl en

Agenda vergadering Faculteitsraad

Datum

Maandag 6 juli 2020 van 10.00 - ca. 12.00 uur. 

Locatie

Via MS TEAMS FACULTEITSRAAD

Agenda

De agenda voor de overlegvergadering ziet er als volgt uit:

 

 Onderwerp

 Doel

 Bijlage(n)

 Gast

Openbare vergadering

 

 

 

1.

 Opening en vaststelling agenda

 Consultatie

Mondeling

 

         

2.

 Vaststelling verslag van de vorige vergadering d.d. 25 mei jl.

Consultatie

 2a - b (vert.)

 

         

3.

 Aanmelding punten voor de rondvraag

 Informatie

Mondeling

 

         

4.

 Organisatie

 

 

 

 

Organisatie    

 

a.

Stand van zaken in het kader van het Corona virus

Consultatie  

 

  Voorbereidingen onderwijs collegejaar 2020 – 2021   4a1 - 3  
  - Terugkeer naar de gebouwen   mondeling  
         

5.

Onderwijs

 

 

 

a. OER-en Advanced LL.M opleidingen 2020 - 2021 Besluitvorming 5a1 - 2  
b. Voortgang plannen en besteding kwaliteitsmiddelen Consultatie 5b1 - 2  
c. Stand van zaken advies hele en halve cijfers Consultatie Mondeling  
d. Nakijken bachelortentamens door masterstudenten Consultatie 5d  
         
6. Onderzoek      
a. Survey Young Academy Leiden - Infographic impact COVID-19 early career researchers  Informatie 6a1 - 3  
b. Beleid t.a.v. promovendi en post docs Informatie Mondeling  
         

7.

Mededelingen / Rondvraag

 

 

 

a. Volgende overleggen in juli en augustus Informatie Mondeling  
b. Voorzitter onderzoekbestuur Informatie Mondeling  
         

8.

 Sluiting

     

Vergaderstukken

De (openbare) vergaderstukken en verslagen van de faculteitsraad zijn voor medewerkers te vinden op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsraad (FR)\Faculteitsraad en voor een ieder in de cursus Faculteitsraad in Blackboard.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.