Universiteit Leiden

nl en

Verkiezingen 2021

Universitaire verkiezingen

Faculteitsraad Governance and Global Affairs

De verkiezingen vinden plaats van 17 tot en met 21 mei.

Stem hier!

Wat is de faculteitsraad?

De faculteitsraad is na de universiteitsraad het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit en speelt een intermediaire rol tussen de verschillende onderdelen van de desbetreffende faculteit. De raad heeft instemmings- en adviesrecht over allerlei zaken die de faculteit aangaan. Daarnaast is de raad vertegenwoordiger van studenten en medewerkers en een klankbord voor het faculteitsbestuur. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Personeelsleden worden voor twee jaar gekozen, de studentleden voor één jaar. 

Hoe stemmen via het internet?

De verkiezingen gaan volledig via het internet. Om te kunnen stemmen dien je gebruik te maken van je ULCN account. Vanaf 17 mei 2020 (9.00 uur) kan je met dit account inloggen op de verkiezingsapplicatie. Je kan tot uiterlijk vrijdag 21 mei (16.00 uur) je stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf elk device met internetaansluiting.

Op wie kan ik stemmen? (Medewerkers)

Hallo, mijn naam is Annemarie Bouwman en sinds 2,5 jaar ben ik – met veel plezier – werkzaam bij het OSC (Onderwijs Service Centrum) van onze faculteit, als medewerker onderwijs- en studentzaken. Ik heb me kandidaat gesteld voor de Faculteitsraad, omdat ik denk dat het belangrijk is dat er naast studenten en docenten ook iemand van de ondersteunende staf vertegenwoordigd is. Ik wil graag meedenken over de kwaliteitszorg van het onderwijs, en die van de ondersteunende en bestuurlijke processen. Daarnaast lijkt het me goed om te kijken wat de afgelopen “online” periode ons gebracht heeft, en welke lessen en verbeterpunten we mee kunnen nemen in de toekomst.

Ik ben Tim Wuisman, ik heb de master Crisis and Security Management gedaan en werk nu als tutor binnen de Bachelor Security Studies. We bevinden ons in een pandemie, waarbij er voor zowel studenten als voor collegas veel veranderd is. Als lid binnen de bestuursraad sta ik voor een transparante communicatie tussen collegas, studenten en de raad. Alleen door deze driehoeksverhouding kan de raad haar functie goed uitvoeren, wensen en problem signaleren en hierover transparant communiceren naar de directie en collegas en studenten. Als tutor weet ik wat er onder studenten speelt, wat mij de ideale kandidaat maakt.

Sinds 2017 werk ik, Elena Bondarouk, als assistent-professor aan het Instituut Bestuurskunde. Sinds ik vorig jaar lid werd van de Raad, staat het onderwerp Diversiteit & Inclusie hoog op mijn agenda. Voor deze termijn zou ik me willen richten op de herijking van hoe we studentenevaluaties gebruiken vanwege de inherente biases daarin, en ervoor zorgen dat facultaire beleidsdocumenten toegankelijk zijn voor niet-Nederlandstalige collega's. Bovenal zou ik de belangen van ons als onderzoekers en als docenten willen behartigen, door ervoor te zorgen dat de faculteit een plek is waar de ambitie van de landelijke Rewards & Recognition-beweging werkelijkheid wordt.

Beste collega’s,

Ik ben Pauline en ik werk als beleidsmedewerker onderwijs bij het Institute of Security and Global Affairs. Daarnaast heb ik me de afgelopen twee jaar met veel enthousiasme ingezet voor de Faculteitsraad. Ik heb me met name bezig gehouden met de professionalisering van de medezeggenschap binnen FGGA. Daarnaast heb ik me ingezet voor;

* een eerlijke verdeling van de kwaliteitsmiddelen
* meer aandacht voor het tekort aan faciliteiten in Den Haag
* alleen opnemen & publiceren van colleges als de docent daar achter staat
* beschikbaar stellen van Engelstalige samenvattingen van bestuurlijke documenten, zodat ook onze internationale achterban op de hoogte blijft van wat er speelt in de faculteit.

Met jullie steun zou ik me hier graag de komende twee jaar opnieuw voor inzetten!

I'm Praneet Khandal, 26 and graduate of MSc International Relations and Diplomacy.  stand to represent the interests of my fellow international staff members. I hope to be able to achieve an inclusive channel of communication between ISGA and FGGA through which, all staff and students, Dutch or otherwise, are able to engage with the Faculty Council.

Yeet for Praneet!

Op wie kan ik stemmen? (Studenten)

Hoi! Mijn naam is Luc, ik ben 21 jaar en op dit moment ben ik bezig met het tweede jaar van mijn studie bestuurskunde.

Als kandidaat-raadslid zijn er enkele dingen die ik graag wil bewerkstelligen;

In het kader van transparantie moeten de activiteiten van de faculteitsraad op een beter manier aan studenten worden doorgegeven (denk aan een blog). Ook wil ik me inzetten voor meer studie- en ontmoetingsplaatsen, stagemogelijkheden met ECTS en voor community building vanuit FGGA zodat komende en huidige eerstejaars volwaardig lid kunnen worden van de faculteit.

Alles moet beter. Stem!

Mijn naam is Max Garcia Hoogland, ik ben 23 jaar en ik studeer International and European Governance (MSc).

"Het afgelopen studiejaar is voor iedereen zwaar geweest. De afstand tussen studenten, de universiteit en de arbeidsmarkt is nog nooit zo groot geweest.
Het is daarom tijd om dit juist nu aan te kaarten. Ik wil me inzetten voor een betere aansluiting tussen onze opleidingen en de arbeidsmarkt. Hierbij is betere voorlichting voor stagemogelijkheden en een groter aanbod van stages voor onze studenten van groot belang. Stagemarkten waarbij de interactie tussen de student en de arbeidsmarkt centraal staat moeten meer de aandacht krijgen. 
Daarnaast moet er een persoonlijk leertraject gerealiseerd worden, waar de student betere mogelijkheden krijgt om persoonlijke vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te ontdekken". 

Hi allemaal, mijn naam is Loes Velthuis, ik ben 21 jaar en tweedejaars student Bestuurskunde. Ik sta voor een eerlijkere inschrijving van werkgroepen en een betere voorlichting over welke minor wij als tweedejaars studenten kunnen kiezen.
Als ik gekozen word in de raad, ga ik ervoor zorgen dat er meer begrip komt voor studenten die niet de tijd hebben om zich om 00:00 ’s nachts in te schrijven voor werkgroepen. Daarnaast zorg ik ervoor dat er een betere, heldere en overzichtelijkere voorlichting komt over minors, zodat elke student een weloverwogen minor keuze kan maken.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Stem hier!

Meer informatie over de verkiezingen vind je hier.


Contact: stembureau@fgga.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.