Universiteit Leiden

nl en

Verkiezingen 2021

Universitaire verkiezingen

Faculteitsraad Governance and Global Affairs

De verkiezingen vinden plaats van 17 tot en met 21 mei.

Stem hier!

Wat is de faculteitsraad?

De faculteitsraad is na de universiteitsraad het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit en speelt een intermediaire rol tussen de verschillende onderdelen van de desbetreffende faculteit. De raad heeft instemmings- en adviesrecht over allerlei zaken die de faculteit aangaan. Daarnaast is de raad vertegenwoordiger van studenten en medewerkers en een klankbord voor het faculteitsbestuur. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Personeelsleden worden voor twee jaar gekozen, de studentleden voor één jaar. 

Hoe stemmen via het internet?

De verkiezingen gaan volledig via het internet. Om te kunnen stemmen dien je gebruik te maken van je ULCN account. Vanaf 17 mei 2020 (9.00 uur) kan je met dit account inloggen op de verkiezingsapplicatie. Je kan tot uiterlijk vrijdag 21 mei (16.00 uur) je stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf elk device met internetaansluiting.

Stem hier!

Meer informatie over de verkiezingen vind je hier.


Contact: stembureau@fgga.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.