Universiteit Leiden

nl en

Beleids- en bestuursondersteuning

De afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning (BBO) ondersteunt het Faculteitsbestuur zowel beleids- als procesmatig. De afdeling bestaat uit verschillende beleidsmedewerkers, secretarissen en projectmedewerkers en staat onder leiding van de bestuurssecretaris.

De afdeling ondersteunt het bestuurlijke proces van de faculteit en draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van verschillende facultaire overleggen en adviescommissies. Ook coördineert de afdeling de ontwikkeling en uitvoering van het facultaire onderwijs-, onderzoeks-, impact-, promovendi- en diversiteitsbeleid. De afdeling houdt een overzicht bij van de door het Faculteitsbestuur goedgekeurde documenten (beleid, regelingen en procedures). Dit overzicht is voor elke medewerker van de faculteit toegankelijk in de Faculteitsbestuursmatrix.

Binnen de afdeling BBO is er een speciaal team Onderwijsadvies & Kwaliteitszorg dat zich bezig houdt met het formuleren en uitvoeren van het facultaire onderwijsbeleid. Het team staat onder leiding van een teamleider.

Database Commissies

De afdeling Bestuursondersteuning coördineert de benoemingen van studentleden en stafleden in bestuurlijke commissies, zoals het opleidingsbestuur, de opleidingscommissie en de examencommissie. Een overzicht van al deze commissies is te vinden in de Database Commissies

Om inzichtelijk te maken welke stappen doorlopen moeten worden bij het benoemen en ontheffen van stafleden uit bestuurlijke commissies, is een Stappenplan opgesteld. 

Alle correspondentie over benoemingen en ontheffingen leden in bestuurlijke commissies dient te worden gericht aan bestuursondersteuning@hum.leidenuniv.nl.

Ondersteuning bestuurlijke commissies

De afdeling Bestuursondersteuning verzorgt de ambtelijke ondersteuning van de volgende facultaire overleggen en bestuurlijke commissies:

 • Faculteitsbestuur
 • Faculteitsraad
 • Facultair stembureau
 • Overleg Faculteitsbestuur met wetenschappelijk directeuren
 • Overleg Faculteitsbestuur met instituutsmanagers
 • Overleg Faculteitsbestuur met onderwijsdirecteuren
 • Overleg faculteitsbestuur met opleidingsvoorzitters
 • Overleg Faculteitsbestuur met vertegenwoordigers promovendiraden
 • Bestuurlijk overleg faculteitsbestuur met instituutsbesturen
 • Bestuurlijk overleg faculteitsbestuur met opleidingsbesturen en examencommissies
 • Bibliotheekcommissie
 • Adviescommissie voor de wetenschapsbeoefening
 • Adviescommissie voor het onderwijs
 • Commissie tweede geldstroom
 • Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation (IAAF)
 • Maatschappelijke Raad van Advies
 • Commissie Ethiek
 • Dagelijks en Algemeen Bestuur LeidenGlobal
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.