Universiteit Leiden

nl en

Bureau Pedel

Verantwoordelijkheid van de afdeling

Bureau Pedel verzorgt de begeleiding van promoties, oraties en afscheidscolleges. Voor het boeken van een promotiedatum en andere zaken betreffend de verdediging van het proefschrift kan contact opgenomen worden met Bureau Pedel.

Positie binnen de universiteit

Bureau Pedel maakt organisatorisch onderdeel uit van het Stafbureau van het Bestuursbureau van de Universiteit Leiden.

Medewerkers Bureau Pedel

Erick van Zuijlen, pedel en custos
Frank Geerlings, pedel
Rob Vervark, secretaris Bureau Pedel

Contact

E-mail pedel@bb.leidenuniv.nl
Telefoon 071 527 7211

Postadres

 

Bureau Pedel
Rapenburg 73
2311 GJ  Leiden

Bezoekadres Academiegebouw 
Rapenburg 73 
2311 GJ Leiden 
Plattegrond

Je kunt bij het Bureau Pedel terecht voor:

Promoties vonden altijd plaats in de Senaatskamer of in het Groot Auditorium. De promovendus of promovenda nam samen met de twee paranimfen plaats tegenover de rector en de leden van de promotie- en oppositiecommissie, en verdedigde gedurende 45 minuten het voorgelegde proefschrift, in bijzijn van familie en vrienden. Hierna trad de pedel binnen en beëindigde met het Hora Est de verdediging.

Sinds Covid-19 de samenleving beheerst, is deze ceremonie noodgedwongen aangepast. In plaats van de Senaatskamer is nu het Groot Auditorium het decor, en er mogen veel minder personen aanwezig zijn. Voor de oppositiecommissie kan gebruikt worden gemaakt van een videoverbinding en, indien de kandidaat dat wenst, kan de verdediging voor alle geïnteresseerden beschikbaar worden gemaakt via een livestream. 

Pagina Promoveren

De pagina Promoveren op onze website bevat alle informatie waar promovendi voor hun promotie naar op zoek kunnen zijn. Je leest over het promotietraject, hoe je jouw promotie plant en de geldende reglementen. Ook vind je hier belangrijke informatie over de dresscode en de aanpassingen aan de ceremonie die vanwege het coronavirus zijn gemaakt.

Staat de informatie die je zoekt er toch niet bij? Neem dan contact op met Bureau Pedel. 

Downloads

De meest volledige informatie over alles wat er komt kijken bij het houden van een oratie vind je in het protocol voor oraties op onze website.

Let er echter wel op dat wat hierin wordt beschreven, betrekking heeft op de ‘gebruikelijke’ gang van zaken, dus dat wil zeggen: op de omstandigheid dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met coronamaatregelen.

Lees daarom ook het protocol voor oraties in Coronatijd. Zolang we met beperkingen vanwege Corona te maken hebben, blijft dit protocol leidend waar het gaat om locatie, aantal aanwezigen dat is toegestaan, receptie en livestream.

Het protocol voor afscheidscolleges bevat nuttige informatie en wenken voor het organiseren van een afscheidscollege. Echter geldt ook voor deze publicatie dat in de praktijk de bepaling van locatie, aantal aanwezigen dat is toegestaan, receptie en livestream conform de geldende coronaregels moeten zijn. Deze regels zijn gelijk aan die voor oraties: protocol voor oraties in Coronatijd.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.