Universiteit Leiden

nl en

Commissie Klokkenluiders

De Commissie Klokkenluiders onderzoekt meldingen van (vermoede) misstanden en adviseert vervolgens het College van Bestuur. In de Regeling Klokkenluiders vindt u meer informatie over de exacte procedure. De identiteit van de melder wordt niet bekend gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de melder zelf.

Samenstelling

Voorzitter prof. mr. H.J. Snijders
Leden

prof. dr. T.M. Willemsen
prof. dr. E.P.Bos
prof .dr. R. Zwijnenberg
Mr. H.J. Houtkooper

Misstanden melden

Als u een vermoeden heeft van een misstand dan meldt u dit intern bij uw leidinggevende. Als u dit liever niet zelf rechtstreeks wilt melden, dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon misstanden. Er bestaat altijd de mogelijkheid voor een externe melding. Meer informatie hierover vindt u via Het huis voor klokkenluiders.

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

De commissie Klokkenluiders en de bijbehorende secretaris hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie wordt dan ook vertrouwelijk behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.