Universiteit Leiden

nl en

College van Beroep voor de Examens

Het College van Beroep voor de Examens (CBE)  is een onafhankelijk, bij de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ingesteld, beroepscollege. Studenten kunnen een beroep instellen bij het CBE als ze het niet eens zijn met beslissingen van de opleiding over:

 • een besluit over een bindend negatief studieadvies (BSA)
 • het niet toegelaten worden tot een bachelor- of masteropleiding, tentamens of examens
 • beslissingen van de examencommissies of examinatoren (vrijstellingen, beoordelingen, plagiaat of fraude)

Het beroep moet plaatsvinden binnen zes weken na dagtekening van het besluit.

Samenstelling

Het College van Beroep voor de Examens bestaat uit leden afkomstig van verschillende faculteiten en uit studentleden. De samenstelling van het college wisselt per zitting.

Voorzitters

Mr. O. van Loon 

Mr. M.M. Bosma
Mr. drs. H.M. Braam
Mr. K.H. Sanders

Leden

Mr. Dr. G. Boogaard
Dr. J.J.G.B. de Frankrijker
Mr. C. de Groot
Mr. Dr. J. Nijland
Dr. H.W. Sneller
Dr. A.M. Rademaker
Dr. K. Beerden
Dr. W.M. Lijfering
Drs. J.J. Hylkema

Studentleden

M. Klink
R.A.W. van Pelt
Z.I. de Vos
Y.D.R. Mandel
L.N. Kluinhaar
M. Heezen

Samenstelling van het college 25 april 2018

De samenstelling van het college op de zitting van 25 april 2018 is als volgt:

Voorzitter

Mr. O. van Loon

Leden

Dr. K. Beerden
Dr. W.M. Lijfering
Drs. J.J. Hylkema

Studentlid

M. Heezen

Postadres

Universiteit Leiden
College van Beroep voor de Examens
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Zittingsdata

Het CBE houdt zitting op de volgende data (onder voorbehoud):

 • 25 april 2018
 • 9 mei 2018
 • 23 mei 2018
 • 6 juni 2018
 • 20 juni 2018
 • 4 juli 2018
 • 25 juli 2018
 • 8 augustus 2018
 • 22 augustus 2018
 • 5 september 2018
 • 19 september 2018
 • 17 oktober 2018
 • 31 oktober 2018
 • 14 november 2018
 • 28 november 2018
 • 19 december 2018