Universiteit Leiden

nl en

College van Beroep voor de Examens

Het College van Beroep voor de Examens (CBE)  is een onafhankelijk, bij de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ingesteld, beroepscollege. Studenten kunnen een beroep instellen bij het CBE als ze het niet eens zijn met beslissingen van de opleiding over:

  • een besluit over een bindend negatief studieadvies (BSA)
  • het niet toegelaten worden tot een bachelor- of masteropleiding, tentamens of examens
  • beslissingen van de examencommissies of examinatoren (vrijstellingen, beoordelingen, plagiaat of fraude)

Het beroep moet plaatsvinden binnen zes weken na dagtekening van het besluit.

Samenstelling

Het College van Beroep voor de Examens bestaat uit leden afkomstig van verschillende faculteiten en uit studentleden. De samenstelling van het college wisselt per zitting.

Voorzitters

Mr. O. van Loon 

Mr. M.M. Bosma

Leden

Mr. C. de Kruif
Dr. K. Beerden
Dr. J.J.G.B. de Frankrijker
Mr. C. de Groot
Dr. H.W. Sneller
Dr. A.M. Rademaker
Mr.dr. J. Nijland
Mr.dr. G. Boogaard

Studentleden

H.J.J. Bisscheroux MSc
S.A.K. d'Azevedo LLB
D.E. Mulder LLM BA
Y.D.R. Mandel
L.N. Kluinhaar
M. Heezen

Samenstelling van het college 20 december 2017

De samenstelling van het college op de zitting van 20 december 2017 is als volgt:

Voorzitter

Mr. O. van Loon 

Leden

Dr. H.W. Sneller
Dr. J.J.G.B. de Frankrijker
Mr. G. Boogaard

Studentleden

M. Heezen

Zittingsdata

Het CBE houdt zitting op de volgende data:

  • 31 januari 2018
  • 14 februari 2018
  • 28 februari 2018

Postadres

Universiteit Leiden
College van Beroep voor de Examens
Postbus 9500
2300 RA Leiden