Universiteit Leiden

nl en

College van Beroep voor de Examens

Het College van Beroep voor de Examens (CBE)  is een onafhankelijk, bij de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ingesteld, beroepscollege. Studenten kunnen een beroep instellen bij het CBE als ze het niet eens zijn met beslissingen van de opleiding over:

  • een besluit over een bindend negatief studieadvies (BSA)
  • het niet toegelaten worden tot een bachelor- of masteropleiding, tentamens of examens
  • beslissingen van de examencommissies of examinatoren (vrijstellingen, beoordelingen, plagiaat of fraude)

Het beroep moet plaatsvinden binnen zes weken na dagtekening van het besluit. Voor het beroep tegen het besluit BSA geldt een afwijkende termijn. Meer hierover leest u op de studentenwebsite >>

Samenstelling

Het College van Beroep voor de Examens bestaat uit leden afkomstig van verschillende faculteiten en uit studentleden. De samenstelling van het college wisselt per zitting.

Voorzitters

Mr. O. van Loon 

Mr. H.J.G. Bruens
Mr. M.G.A. Berk
Mr. G. van Poppel
Mr. F.M.J. den Houdijker

Leden

Mr. C. de Groot
Mr. Dr. J.H.M. Huijts
Mr. Dr. J. Nijland
Dr. A.M. Rademaker
Dr. K. Beerden
Dr. B. Siegerink
Dr. J.J. Hylkema
Dr. C.V. Weeda

Dr. A.M.C. van Dissel

Studentleden

J.J. Christiaans
M. Klink
F.T. van Wetten
W.J. van Wetten
J. Kuster
Z.I. de Vos
P.C. Kemeling
R.A. Brouwer
E.L. Mendez Correa
S. Cornielje

Samenstelling van het college 

De samenstelling van het college op de komende zittingen is als volgt:

 

Zitting 26 oktober 2022

Voorzitter

Mr. O. van Loon

Leden

Dr. A.M. Rademaker
Dr. B. Siegerink

Student-
leden

J.J. Christiaans
S. Cornielje


Komende zittingsdata in 2022

2 november 2022
16 november 2022
30 november 2022
14 december 2022

Postadres

Universiteit Leiden
College van Beroep voor de Examens
Postbus 9500
2300 RA Leiden

E-mail

secretariaat-jz@bb.leidenuniv.nl,

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.