Universiteit Leiden

nl en

Libertatis Ergo Holding BV

Libertatis Ergo Holding B.V. (LEH) is een zelfstandige rechtspersoon, waarin deelnemingen zijn ondergebracht die voortkomen uit activiteiten van de Universiteit Leiden. Daarnaast neemt LEH deel in een aantal fondsen die zich richten op de ontwikkeling van bedrijven. Alle aandelen van LEH zijn in het bezit van de Universiteit Leiden. Het College van Bestuur fungeert als aandeelhouder.

De jaarcijfers van LEH worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Universiteit Leiden; daarin zijn de cijfers van de meerderheidsdeelnemingen mee geconsolideerd.

Voor meer informatie over LEH kunt u contact opnemen met: 
Gertjan Boshuizen, directeur 

Meerderheidsdeelnemingen

Niet geconsolideerde deelnemingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie