Universiteit Leiden

nl en

Libertatis Ergo Holding BV

Libertatis Ergo Holding B.V. (LEH) is een zelfstandige rechtspersoon, waarin deelnemingen zijn ondergebracht die voortkomen uit activiteiten van de Universiteit Leiden. Daarnaast neemt LEH deel in een aantal fondsen die zich richten op de ontwikkeling van bedrijven. Alle aandelen van LEH zijn in het bezit van de Universiteit Leiden. Het College van Bestuur is aandeelhouder.

De jaarcijfers van LEH (waarin meegeconsolideerd de meerderheidsdeelnemingen) worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Universiteit Leiden. Bij LEH zijn geen medewerkers in dienst; werkzaamheden worden verricht door medewerkers werkzaam bij het Bestuursbureau en bij Luris (TTO) van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie over LEH kunt u contact opnemen met Gertjan Boshuizen, directeur.

LEH bezit de meerderheid van de aandelen van de onderstaande ondernemingen die gelieerd zijn aan de universiteit. De meerderheidsdeelnemingen zijn autonome organisaties met een eigen directeur.

Archeologisch Onderzoek Leiden B.V. (Archol) is een 100% deelneming die tot doel heeft het verrichten van archeologische werkzaamheden, waaronder graafwerkzaamheden, het verrichten van onderzoek en het verwerken van gegevens vooruitlopend op de aanleg van infrastructurele werken en andere bouwwerkzaamheden.

Centrum voor Wetenschaps- en Technologie Studies B.V. (CWTS) is een 100% deelneming die informatie-producten en -diensten gebaseerd op de onderzoeksresultaten van het instituut CWTS van de Faculteit Sociale Wetenschappen exploiteert.

Jobmotion B.V. (Jobmotion) is een 100% deelneming die de levering van tijdelijke arbeidskrachten aan de Universiteit Leiden verzorgt. Tevens verzorgt Jobmotion de verloning voor student-assistenten en surveillanten die worden ingehuurd door de Universiteit Leiden.

PLATform Opleiding, Onderwijs en Organisatie B.V. is een 100% deelneming die tot doel heeft het exploiteren van producten en diensten gericht op de ontwikkeling en toepassing van sociaal wetenschappelijke kennis in opleiding, onderwijs en organisatie, in het bijzonder de kennis die ontstaan is of zal ontstaan binnen de sociale wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Leiden Leeuwenhoek Pre-seed Fund B.V. (LLPF) is in 2007 opgericht door LEH en het LUMC met als doel het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid in de Leidse regio te stimuleren. LEH bezit 66,5% van de aandelen, de rest is in handen van LUMC Participaties B.V. In 2017 is LLPF gestart met een financieringsprogramma onder de werknaam ‘Enterprise Leiden Fund (ELF)’. Via ELF worden leningen verstrekt aan jonge ondernemers in de regio Leiden onder ‘zachte’ voorwaarden zodat zij zich kunnen richten op de ontwikkeling van hun ondernemerscapaciteiten en hun onderneming.

LEH bezit minderheidsdeelnemingen in een aantal ondernemingen die voortkomen uit resultaten van onderzoeksactiviteiten binnen de Universiteit. Het betreft de volgende ondernemingen:

Future Genomics Technologies B.V. (FG Tech) is in 2017 samen met Baseclear B.V. opgericht. In FG Tech werken het Instituut Biologie (IBL) van FWN en Baseclear samen om de kennis van IBL op commerciële basis beschikbaar te stellen voor bedrijven.

In Ovo B.V. richt zich op het ontwikkelen en vercommercialiseren van een methode om al in het ei te kunnen vaststellen of er een haan of een hen in zit.

Onnes B.V.  is in 2018 opgericht en houdt zich bezig met het ontwikkelen en verkopen van een ‘nanopositioner’.

Vitroscan B.V. is een Nederlands biotechbedrijf, gevestigd op het Bio Science Park dat zich toelegt op het leveren van voorspellende diagnostische tests om de selectie van medicamenteuze behandelingen voor kankerpatiënten te verbeteren.

ZoBio B.V. ontwikkelt screeningmethoden met behulp van een technologie genaamd TINS (Target Immobilized NMR Screening).

De volgende twee deelnemingen zijn voortgekomen uit het investeringsprogramma dat samen met UNIIQ is opgezet: 

Fibriant B.V. is in 2018 toegevoegd aan de portefeuille, nadat de lening die met UNIIQ was verstrekt, is geconverteerd naar aandelen. Fibrinogeen, een natuurlijk oplosbaar bloedproteïne, vormt de kern van de wetenschap, technologie en producten van Fibriant. Fibriant heeft een recombinant productieplatform ontwikkeld om verschillende varianten van humaan fibrinogeen en actief humaan trombine te produceren.

VarmX B.V. is in 2018 toegevoegd aan de portefeuille, nadat de lening die met UNIIQ was verstrekt, is geconverteerd naar aandelen. VarmX ontwikkelt een medicijn voor patiënten met antistollingsmiddelen om te voorkomen dat ze aan acute bloedingen overlijden.

Verder is sprake van (minderheids)deelname in een vijftal fondsen die zich richten op financiering van startende ondernemingen, te weten:

Biogeneration Ventures B.V. (BGV), opgericht in november 2006 in samenwerking met Netherlands Genomics Initiative (NGI) van NWO, ABN AMRO Capital Life Sciences en Saab AB. BGV is een venture capital fonds dat bedragen tussen de M€0,1 en M€2,5 investeert in Nederlandse bedrijven in de Life Sciences. Gedurende de looptijd van dit fonds is M€1,88 ingelegd. Het fonds is inmiddels gesloten.

Biogeneration Capital Fund II C.V. is een vervolg op BGV, eveneens gericht op startende bedrijven in de life sciences. LEH heeft zich voor M€1 gecommitteerd, waarvan ultimo 2019 een bedrag van
k€971,0 is gestort (waarvan k€40,7 in 2019).

Biogeneration Capital Fund III C.V. is een vervolg op BGV en BG Capital Fund II, eveneens gericht op startende bedrijven in de life sciences. LEH heeft zich voor M€2,5 gecommitteerd, waarvan ultimo 2019 een bedrag van k€1.348 is gestort.

Innovation Quarter B.V. (IQ) is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, met als doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland en Nederland. Innovation Quarter investeert in vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, adviseert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernernemers, kennis-instellingen en de overheid. LEH heeft eind 2013 een bedrag van M€0,5 geïnvesteerd in IQ voor de participatie activiteiten van IQ.

UNIIQ B.V. richt zich in aanvulling op de activiteiten van IQ op ‘vroege fase financiering’. In 2017 is door LEH k€20 geïnvesteerd bij de start, samen met IQ, TU Delft en Erasmus Medisch Centrum ieder voor een zelfde bedrag. UNIIQ B.V. beheert een regionaal ‘Proof of Concept (PoC)’ fonds voor de provincie Zuid Holland, met een omvang van M€22. Met de leningen die UNIIQ verstrekt kunnen startende bedrijven hun waarde verhogen tot het punt dat investeerders bereid zijn te gaan investeren. De ‘academische aandeelhouders’, waaronder LEH, hebben toegezegd ieder afzonderlijk M€2 te reserveren voor toekomstige co-financieringen.

LEH verstrekt leningen aan organisaties die zich bezighouden met de versterking van de activiteiten en bedrijvigheid gerelateerd aan de Universiteit Leiden, in het bijzonder op het Bio Science Park. Leningen zijn verstrekt aan de volgende organisaties:

Stichting Biopartner is een stichting die huisvesting biedt aan (door)startende life sciences bedrijven. Biopartner Zij biedt flexibele kantoor- en laboratoriumfaciliteiten voor bedrijven die onderzoek verrichten met name gericht op de ontwikkeling van medicijnen en vaccins.

Biotech Training Facility is een kennisinstelling waar farmaceutische training in een realistische omgeving gegeven wordt. Biotech Training Facility is ook inzetbaar als pilot plant voor het testen van apparatuur en procedures. Biotech Training Facility is volledig uitgerust met cleanrooms, laboratoria en een technische ruimte met gemakkelijk toegankelijke voorzieningen.

Onder de vlag van het ‘Proof of Concept’ fonds voor Zuid-Holland heeft LEH samen met UNIIQ leningen verstrekt aan de volgende ondernemingen, werkzaam op het Bio Science Park:

Amylon Therapeutics  ontwikkelt een kandidaatmedicijn tegen de Katwijkse Ziekte, die formeel Hereditary Cerebral Hemorrhage with Amyloidosis, Dutch Type (HCHWA-D) heet. De Katwijkse Ziekte is een erfelijke weesziekte die zijn oorsprong vindt in de Nederlandse stad Katwijk.

Concord Neonatal heeft de Concord ontwikkeld. Met deze tafel kan de baby direct na de geboorte op het bedje worden gelegd die over de moeder wordt gedraaid waardoor de navelstreng verbonden kan blijven met de moeder. Daarmee kunnen vroeggeboren kinderen langer met de navelstreng aan de moeder verbonden blijven. De voordelen van een paar minuten wachten met het doorknippen van de navelstreng bieden onder andere hogere overlevingskansen en minder kans op complicaties.

Mylife Technologies heeft een alternatief ontwikkeld voor naaldinjecties en orale medicatie voor het toedienen van medicijnen. De micronaaldpleisters zorgen voor zelftoediening door de huid door de patiënt en zijn minimaal invasief. In het geval van vaccins biedt toediening via de huid extra voordelen omdat het de actieve stoffen in staat stelt om effectief immuuncellen in de huid te richten, wat kan resulteren in een betere immuunrespons. De pleister beheert medicijnen en vaccins zonder dat de patiënt pijn of ongemak ervaart en kan ook in grote mate de beperkingen van bestaande farmaceutische pleisters opheffen.

Seranovo heeft een nieuw platform voor medicijnformulering ontworpen. De technologie van SeraNovo maakt het mogelijk om medicatie op een andere manier op te lossen, waardoor medicatie beter opgenomen kan worden door de patiënt. Hiermee maakt SeraNovo het mogelijk om medicatie, die eerder niet verder ontwikkeld kon worden omdat het niet goed werd opgenomen, alsnog te kunnen toedienen bij patiënten.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.