Universiteit Leiden

nl en

Opleidingsdirecteuren

Aan het hoofd van een opleiding staat een opleidingsdirecteur; in de regel een hoogleraar die is betrokken bij de opleiding en rapporteert aan het faculteitsbestuur, portefeuillehouder onderwijs.

Er is een overlegorgaan van opleidingsdirecteuren. De plaatsvervangend decaan en tevens portefeuillehouder onderwijs is de voorzitter.

De opleidingsdirecteuren overleggen een maal in de zes weken met het faculteitsbestuur over onderwijsaangelegenheden binnen de faculteit.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Belast met organisatie en integratie van het onderwijs
  • Verantwoordelijk voor kwaliteit van het onderwijs
  • Stelt een kwaliteitsplan van het onderwijs vast
  • Geeft advies aan het faculteitsbestuur over inhoud en inrichting van de opleiding
  • Stelt het onderwijsprogramma vast
  • Draagt zorg voor de didactische kwaliteit van het onderwijs en kan de docenten hiertoe aanwijzingen geven
  • Onderhoudt externe relaties namens de opleiding
  • Adviseert het faculteitsbestuur bij raming van benodigde middelen t.b.v. het onderwijs

 

Opleidingsdirecteuren

Prof.dr. Miranda van Eck

Opleidingsdirecteur Bio- Farmaceutische Wetenschappen

Dr. Arthur Ram

Opleidingsdirecteur BSc Biologie

Dr. Remco Offringa

Opleidingsdirecteur MSc Biology

Prof.dr. Lies Bouwman

Opleidingsdirecteur Chemistry

Dr. Eefje Cuppen

Opleidingsdirecteur Industrial Ecology

Dr. Marcello Bonsangue

Opleidingsdirecteur Informatica / Media Technology

Prof.dr. Mathieu Noteborn

Opleidingsdirecteur Life Science and Technology

Dr. Peter Hamersma

Opleidingsdirecteur Molecular Science and Technology

Prof.dr. Martin van Exter

Opleidingsdirecteur Natuurkunde

Prof.dr. Harold Linnartz

Opleidingsdirecteur Sterrenkunde

Prof.dr. Bart de Smit

Opleidingsdirecteur Wiskunde

Prof.dr. Jacqueline Meulman

Opleidingsdirecteur statistical science Toegepaste statistiek

Prof.dr. Peter van Bodegom

Opleidingsdirecteur MSc Governance of Sustainability

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie