Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad FSW

De faculteitsraad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie. De zitting van de faculteitsraad vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Medezeggenschap

De helft van de faculteitsraad wordt gekozen door en uit het personeel van de faculteit en de helft door en uit de studenten van de faculteit. De leden van de raad worden gekozen krachtens het door het College van Bestuur vastgestelde kiesreglement van de universiteit.

Faculteitsraad 2018-2019

Vergaderdata 2018

DATUM  TIJDSTIP
20 december  13:00-15:00

 

Locatie

Bestuurskamer (1.A41). Belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune.

Personeelsgeleding

2018-19

Studentgeleding

2018-19

  • DaniĆ«lle Bos (LVS)
  • Oumaima El Ghoulbzouri (LVS)
  • Matthijs Herweijer (ONS Leiden)
  • Annelieke van Muiswinkel (CSL)
  • Maartje Pel (CSL)
  • Erik van Veen (CSL)
  • Huib van Vugt (ONS Leiden)

Agenda en verslagen

Verslagen en agenda 2018-2019

Verslagen en agenda 2017-2018

Verslagen en agenda 2016-2017

Jaarverslagen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie