Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad FSW

De faculteitsraad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie. De zitting van de faculteitsraad vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Medezeggenschap

De helft van de faculteitsraad wordt gekozen door en uit het personeel van de faculteit en de helft door en uit de studenten van de faculteit. De leden van de raad worden gekozen krachtens het door het College van Bestuur vastgestelde kiesreglement van de universiteit.

Faculteitsraad 2018-2019

Locatie

Bestuurskamer (1.A41). Belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune.

Personeelsgeleding

2018-19

Studentgeleding

2018-19

 • DaniĆ«lle Bos (LVS)
 • Oumaima El Ghoulbzouri (LVS)
 • Matthijs Herweijer (ONS Leiden)
 • Annelieke van Muiswinkel (CSL)
 • Maartje Pel (CSL)
 • Erik van Veen (CSL)
 • Huib van Vugt (ONS Leiden)

Agenda en verslagen

Jaarverslagen

 • Jaarverslag Faculteitsraad FSW 2014-15
 • Jaarverslag Faculteitsraad FSW 2013-14
 • Jaarverslag Faculteitsraad FSW 2012-13
 • Jaarverslag Faculteitsraad FSW 2011-12

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie