Universiteit Leiden

nl en

FSW ten tijde van Corona

Thuiswerken is de norm, en met iedere versoepeling bereidt de faculteit zich voor om stapsgewijs de gebouwen weer te benutten voor werkzaamheden van studenten en medewerkers, binnen de kaders gegeven door de regering, het RIVM en de universiteit.

Daartoe zijn een regiegroep en subgroepen ingericht, die onder gezag van het Decentraal crisisteam (DCT) opereren. De subgroepen behartigen de belangen van de verschillende domeinen en de instituten en doen voorstellen aan de regiegroep. De regiegroep zorgt ervoor dat alle belangen worden gewogen en dat er binnen de gegeven kaders en protocollen gewerkt kan worden. Elk instituut heeft een re-entry team ingesteld, aangestuurd door een regisseur en een planner, die voor het instituut de mogelijkheden concreet maakt.

Organogram
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.