Universiteit Leiden

nl en

Verkiezingen 2020

Universitaire verkiezingen

Faculteitsraad Governance and Global Affairs

De verkiezingen vinden plaats vanaf 25 tot en met 29 mei.

Stem hier!

Wat is de faculteitsraad?

De faculteitsraad is na de universiteitsraad het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit en speelt een intermediaire rol tussen de verschillende onderdelen van de desbetreffende faculteit. De raad heeft instemmings- en adviesrecht over allerlei zaken die de faculteit aangaan. Daarnaast is de raad vertegenwoordiger van studenten en medewerkers en een klankbord voor het faculteitsbestuur. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Personeelsleden worden voor twee jaar gekozen, de studentleden voor één jaar. 

Hoe stemmen via het internet?

De verkiezingen gaan volledig via het internet. Om te kunnen stemmen dien je gebruik te maken van je ULCN account. Vanaf 25 mei 2020 (9.00 uur) kan je met dit account inloggen op de verkiezingsapplicatie. Je kan tot uiterlijk vrijdag 29 mei (16.00 uur) je stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf elk device met internetaansluiting.

Student kandidaten stellen zich voor

Safiya van den Berg

21 jaar oud, MSc Crisis and Security Management

Onze faculteit blijft sterk groeien. Dit is een geweldige ontwikkeling, maar zet druk op de kwaliteit van onderwijs en de sfeer op de faculteit. Elke student is een verrijking voor de universiteit en verdient het beste. Het is daarom belangrijk om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen en om een plek te creëren waar zowel Nederlandse als Internationale studenten zich thuis voelen en kunnen ontwikkelen. Voor deze punten wil ik mij dan ook gaan inzetten als lid van de faculteitsraad!

Daniël Busker

Mijn naam is Daniël en dit jaar stel ik mij namens ONS verkiesbaar voor de Faculteitsraad van FGGA. Ik zit in mijn tweede jaar van de opleiding Bestuurskunde en ben twintig jaar oud. Mijn streven, als ik verkozen word, is om ervoor te zorgen dat de universiteit genoeg ruimte biedt voor de ontwikkeling van haar studenten en daar bij het inrichten van de collegeroosters rekening mee houdt en dat de studieplekken in Wijnhaven als deze crisis voorbij is niet meer zo overbezet zijn. Als jij hier ook in gelooft, stem ONS en help ons deze veranderingen waar te maken! 

Rassoul Coelen

Komend jaar wil ik mij samen met Eva, Justin en Job namens LVS inzetten in de faculteitsraad. Ik zie genoeg punten voor verbetering, zo moet het aantal studieplekken in Den Haag groeien, aangezien het aantal studenten jaarlijks stijgt. Ook wil ik mij inzetten voor het verbeteren van de procedure voor het opnemen van colleges, aangezien hier te weinig gebruikt van wordt gemaakt. Door de coronasituatie is duidelijk geworden dat er qua digitaal onderwijs veel meer kan. Om dit te bereiken heb ik jouw steun nodig, dus breng je stem uit als je de faculteit op deze punten wilt verbeteren!

Valentijn Egbers

Beste faculteitsgenoten,

Ik ben Valentijn Egbers, een tweedejaarsstudent aan de University College. Namens de Liberale Studenten Partij stel ik mij verkiesbaar voor de FR.

Helemaal in deze roerige tijd is inspraak en transparantie erg belangrijk. Hoe zorgt de universiteit ervoor dat wij ons, ondanks alles, nog steeds optimaal kunnen ontwikkelen tijdens onze studie? Dat is de vraag die ik wil beantwoorden. Ik sta voor een universiteit waar individuele vrijheid en de vooruitgang van de student vooraan staat, niet de regeltjes en bureaucratie.

Voor meer informatie zie hier en @ValentijnEgbers op Instagram.

Met Valentijn in de FR is het elke dag Valentijnsdag!

Oberon Janszen

Hallo! Ik ben Oberon Janszen en ik ben 21 jaar oud. Ik studeer Bestuurskunde hier bij FGGA en wil namens mijn partij ONS de studentenbelangen vertegenwoordigen binnen de Faculteitsraad. We willen proberen om studenten te steunen die ook naast hun studie actief zijn, bijvoorbeeld op het gebied van sport, een tweede studie of honours college.We zijn allemaal actieve studenten. De universiteit zou jullie ambities moeten faciliteren, door bijvoorbeeld meer studielocaties beschikbaar te stellen of door uitgebreid aanbod aan (taal)cursussen aan te bieden die toegankelijk zijn voor alle studenten op de locaties in Den Haag. Ik hoop dat je het daarmee eens bent! 

Job Kemperman

Ik ben Job Kemperman, een tweedejaars student op LUC, en huidig lid van de Faculteitsraad. Dit jaar hebben wij ons ingezet voor betere studiefaciliteiten; voor duurzaamheid als faculteitsprioriteit; voor een inclusievere universiteit; en voor een betere vertegenwoordiging van Den Haag binnen de gehele Universiteit Leiden. Deze lijn willen wij bij LVS (Lijst Vooruitstrevende Studenten) doorzetten, en ik zal dat hopelijk zelf binnen de Universiteitsraad doen. Stem op Rassoul Coulen, Eva Haverkort, Justin Spruit of mij om ervoor te zorgen dat jouw stem naar voren komt in je dagelijkse studieleven!

Jens Opdam

Mijn naam is Jens Opdam, 21 jaar oud en ik zit in mijn tweede jaar van de opleiding Security Studies. Mijn doel is om te zorgen dat de student de belangrijkste prioriteit blijft in deze moeilijke tijden en niet aan het kortste eind trekt. Ik bedoel hiermee een online universiteit die meer biedt dan alleen colleges en werkgroepen, meer middelen beschikbaar stelt voor community building en na de Covid-19 pandemie een minder overvol Wijnhaven. Ben jij het ermee eens? Stem dan op ONS en stem voor de actieve student!

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
Tarik Smaaili

Ik ben Tarik Smaaili (18) eerstejaars student Bestuurskunde en ik doe mee aan de Faculteitsraadsverkiezingen van de FGGA namens de Liberale Studentenpartij. Als ik word gekozen zal ik mij inzetten voor zoveel mogelijk ruimte voor de student om zijn/haar talenten, kennis en unieke vaardigheden te ontwikkelen. 

Zo ben ik o.a voorstander van de afschaffing van het verplicht BSA in het eerste jaar voor studenten met een gewichtige nevenfunctie zoals ondernemer, bestuurslid of politicus en zie ik graag de implementatie van één studieplatform in plaats van de talloze programma’s die wij nu hebben.

Justin Spruit

Hallo allemaal! Ik ben Justin Spruit en ik studeer Bestuurskunde (zowel EBM als BBO) en bevind mij nu in het einde van het tweede jaar. In de Faculteitsraad wil ik me vooral inzetten om er voor te zorgen dat studenten weer goed kunnen studeren door studieplekken beter te benutten en een strenger deurbeleid te voeren.

Toen ik verkozen werd voor de OLC had ik de slogan: ‘ik heb geen vriendin, dus ik heb hier zat tijd voor’. Eigenlijk is er vrij weinig veranderd in de tussentijd, dus dit lijkt me een valide argument voor waarom ik geschikt zou zijn als date, uh voor de FR. Stem ook vooral op Rassoul, Eva en Job!

Diederik Thompson

Ik hou van mijn tijd hier bij de Universiteit Leiden; daarom ben ik hier sinds 2014 ingeschreven. Stem op mij voor de faculteitsraad, en ik zal al mijn ervaring inzetten om ervoor te zorgen dat je net zo veel van je tijd als student aan Universiteit Leiden zult genieten als ik met verbeterde faciliteiten voor internationale studenten, digitaal onderwijs en mentaal welzijn.

Mijn naam is Sander Verkoelen (21) en namens de Liberale Studentenpartij ben ik kandidaat voor de faculteitsraad FGGA. Onze partij geeft prioriteit aan de mogelijkheid tot zelfontplooiing voor de student. 

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat diegenen die een mening hebben gehoord worden. Daarom ben ik een WhatsAppgroep begonnen waarin jij vrijblijvend verbeterpunten kwijt kunt aan de faculteit. Wanneer je denkt ook toevoegingen te hebben, neem dan contact op met mij via s.verkoelen@umail.leidenuniv.nl, en nog belangrijker: stem vanaf 25 mei op mij!

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
Cathalijne de Vijlder

Laten we studentenwelzijn vooropstellen!

Mijn naam is Cathalijne en ik doe momenteel de master Public Administration. In deze tijden is het onzeker hoe de komende studiejaren eruit gaan zien. Daarom vind ik het belangrijk dat er oog is voor studentenwelzijn vanuit studieadviseurs, maar ook vanuit docenten. Mijn doel voor komend jaar is het vooropstellen van welzijn waarbij rekening wordt gehouden met veranderende studiesituaties. Daarnaast wil ik het onlineonderwijs verbeteren en vind ik het belangrijk dat studenten meer input kunnen leveren op de vormen van onderwijs die nu worden gegeven. Ik hoop dat ik met jullie steun mij hiervoor mag inzetten komend jaar! 

Stem hier!

Meer informatie over de verkiezingen vind je hier.


Contact: stembureau@fgga.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.