Universiteit Leiden

nl en

Bestuursondersteuning

De afdeling Bestuursondersteuning (BO) ondersteunt het faculteitsbestuur zowel beleids- als procesmatig. De afdeling bestaat momenteel uit verschillende beleids- en projectmedewerkers en staat onder leiding van de bestuurssecretaris. 

De afdeling ondersteunt het bestuurlijke proces van de faculteit, draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de facultaire overleggen en de adviescommissies voor onderwijs en wetenschap. Ook co├Ârdineert de afdeling de ontwikkeling en uitvoering van het facultaire onderzoeks-, promovendi- en diversiteitsbeleid. De afdeling houdt een overzicht bij van de door het Faculteitsbestuur goedgekeurde documenten (beleid, regelingen en procedures). Dit overzicht is voor elke medewerker van de faculteit toegankelijk in de Faculteitsbestuursmatrix.

Database Commissies

De afdeling Bestuursondersteuning co├Ârdineert de benoemingen van studentleden en stafleden in bestuurlijke commissies, zoals het opleidingsbestuur, de opleidingscommissie en de examencommissie. Een overzicht van al deze commissies is te vinden in de Database Commissies

Om inzichtelijk te maken welke stappen doorlopen moeten worden bij het benoemen en ontheffen van stafleden uit bestuurlijke commissies, is een Stappenplan opgesteld. 

Alle correspondentie over benoemingen en ontheffingen leden in bestuurlijke commissies dient te worden gericht aan bestuursondersteuning@hum.leidenuniv.nl.

Ondersteuning bestuurlijke commissies

De afdeling Bestuursondersteuning verzorgt de ambtelijke ondersteuning van de volgende facultaire overleggen en bestuurlijke commissies:

 • Faculteitsbestuur
 • Faculteitsraad
 • Facultair stembureau
 • Overleg Faculteitsbestuur met wetenschappelijk directeuren
 • Overleg Faculteitsbestuur met instituutsmanagers
 • Overleg Faculteitsbestuur met onderwijsdirecteuren
 • Overleg Faculteitsbestuur met vertegenwoordigers promovendiraden
 • Bibliotheekcommissie
 • Adviescommissie voor de wetenschapsbeoefening
 • Adviescommissie voor het onderwijs
 • Commissie tweede geldstroom
 • Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation (IAAF)
 • Maatschappelijke Raad van Advies
 • Commissie Ethiek
 • Dagelijks en Algemeen Bestuur LeidenGlobal
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.